Umowa B2B  – 10 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę

19 lipca 2018

Umowa B2B – 10 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę

Umowa B2B stanowi rodzaj kontraktu między firmami. To coraz częściej nawiązywany sposób współpracy. Cieszy się popularnością głównie dzięki znacznemu obniżeniu kosztów zatrudnienia po stronie pracodawcy. Okazuje się jednak, że wybór B2B może przynieść korzyści także pracownikowi. Mimo to, należy dobrze przemyśleć decyzję co do samozatrudnienia. Ta forma pracy oprócz zalet posiada też istotne ograniczenia. W poniższym artykule przedstawiamy 10 rzeczy, o których powinieneś pamiętać zanim zdecydujesz się na założenie własnej działalności gospodarczej.

B2B – co to takiego? Skrót ten zaczerpnięty został z języka angielskiego. Oznacza po prostu „business-to-business”, czyli prowadzenie interesów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Konieczna jest współpraca minimum dwóch firm, jednak może być ich także więcej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc podjąć pracę na podstawie B2B? Czym charakteryzuje się ten rodzaj umowy? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie najistotniejsze pytania.

1. Umowa B2B czyli samozatrudnienie

Aby móc prowadzić interesy z innym podmiotem gospodarczym na zasadzie umowy partnerskiej, konieczne będzie posiadanie własnej firmy. Może ją założyć każda osoba fizyczna, która w dniu rejestracji działalności gospodarczej miała ukończone 18 lat. W Polsce konieczne jest także posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej.

Jak założyć firmę? Tak naprawdę jest to stosunkowo proste. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest złożenie wniosku do rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Kiedy to zrobisz, w zasadzie możesz zabierać się do pracy. Musisz jednak pamiętać, że masz także obowiązek dostarczenia informacji o wyborze formy opodatkowania. Oprócz tego powinieneś wypełnić formularz ZUS ZUA (dotyczy osoby, która ubezpieczona jest społecznie i zdrowotnie) lub ZUS ZZA (dotyczy osoby, która podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Istotnym elementem jest również deklaracja VAT-R.

Przebieraj w tysiącach ofert pracy, praktyk i staży!

Mimo iż powyższe formalności mogą wydawać ci się nieco skomplikowane, w praktyce założenie własnej firmy nie powinno przysporzyć ci trudności. Wszystkie niezbędne druki są przygotowane w taki sposób, aby przyszły przedsiębiorca poradził sobie z ich wypełnieniem.

2. Na czym polega umowa B2B?

W przypadku podpisania umowy o kontrakt między tobą a drugą firmą, muszą być spełnione pewne przesłanki. Przede wszystkim rodzaj wykonywanej pracy nie może świadczyć o nawiązaniu stosunku pracy. To podstawowa kwestia. Pracodawca nie ma więc prawa wymagać od ciebie wykonywania określonych obowiązków na jego rzecz i pod jego kierownictwem. Ponadto, nie może też narzucić ci miejsca i czasu wykonywanej pracy.

Umowa B2B z założenia jest umową partnerską. Oznacza to, że między tobą a firmą dochodzi do współpracy. Są to relacje poziomie, tak więc oba podmioty gospodarcze współpracują ze sobą na równych zasadach. Nie jesteś podwładnym pracodawcy, a jedynie świadczysz mu pewne usługi.

3. Umowa B2B nie podlega pod przepisy kodeksu pracy

Prowadzenie jednoosobowej firmy i podjęcie na tej podstawie współpracy z innym podmiotem gospodarczym nie jest uregulowane prawnie przez kodeks pracy, a przez kodeks cywilny. To bardzo ważna kwestia. Oznacza to, że nie obowiązują cię takie uprawnienia pracownicze, jak np. naliczanie lat do stażu pracy czy prawo do płatnych dni wolnych na mocy zwolnienia lekarskiego. Ponadto, przy umowie B2B urlop wypoczynkowy także ci nie przysługuje. Jeśli zdecydujesz się, aby wziąć kilka dni wolnych – nie otrzymasz za ten czas zapłaty.

4. Przy umowie B2B koszty prowadzenia działalności gospodarczej spadają na ciebie

Jako że umowa o współpracy nie jest formą umowy o pracę, opłacenie wszelkich składek należy do ciebie. Firma, z którą podpisałeś kontrakt nie dokonuje żadnych rozliczeń. To ty musisz zadbać o opłacenie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w terminie. Co więcej – nie możesz zrezygnować z odprowadzania tych opłat, nawet jeśli nie uzyskujesz żadnych przychodów.

Jednoosobowa działalność gospodarcza ma jednak pewne przywileje w tym względzie. Przez okres pierwszych dwóch lat prowadzenia firmy zapłacisz tzw. mały ZUS, dzięki czemu będziesz mógł zaoszczędzić kilkaset złotych.

5. Co z podatkami w przypadku B2B?

Przy umowie współpracy również rozliczanie podatków leży po twojej stronie. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego, jak i podatku VAT. Może mieć to jednak swoje zalety. Po pierwsze masz możliwość odliczenia kosztów prowadzenia firmy od dochodu. Zalicza się do nich, np. rachunki za internet czy zakup laptopa niezbędnego do pracy. Tym sposobem twoje wykazane dochody będą mniejsze, a co za tym idzie zmniejszą się także podatki.

Ponadto, przy własnej działalności gospodarczej to ty wybierasz sposób opodatkowania. Może nim być:

  • Skala podatkowa (18% lub 32%) – pierwszy próg podatkowy dotyczy dochodów do 85528 zł rocznie (wtedy obowiązuje 18%), natomiast drugi próg stosowany jest powyżej tej kwoty (wtedy odlicza się 32%)
  • Podatek liniowy 19% - stały podatek niezależny od osiąganych dochodów
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dostępny dla osób, których roczne dochody nie przekraczają 250 tys. euro
  • Karta podatkowa – dotyczy konkretnych typów podatników

6. Zawierając umowę współpracy zyskujesz dużą niezależność

Jak już wspomnieliśmy, gdy podpiszesz umowę B2B nie będziesz świadczyć pracy na rzecz pracodawcy w określonym przez niego miejscu i czasie. To bardzo duże ułatwienie, zwłaszcza dla osób, które chcą być niezależne. Tak naprawdę możesz pracować w zasadzie z każdego miejsca na świecie. Wszystko dzięki temu, że w przypadku kontraktu B2B bez przeszkód możliwa jest praca zdalna. To jeden z benefitów tego typu rozwiązania. Daje ci to dużą elastyczność. Ponadto, jesteś swoim własnym przełożonym. Można to traktować jako dużą zaletę, jednak trzeba też pamiętać, że łączy się to z dużą odpowiedzialnością.

7. Możesz współpracować z więcej niż jedną firmą

Umowa B2B nie ogranicza cię pod względem ilości firm, z którymi współpracujesz. Jeżeli masz wystarczająco dużo czasu i energii, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wykonywał zlecenia dla kilku przedsiębiorstw jednocześnie. Co więcej, będąc samozatrudnionym możesz także podjąć pracę na umowę zlecenie lub o dzieło poza działalnością gospodarczą. Masz również prawo do bycia zatrudnionym na umowę o pracę.

W takich wypadkach jednak musisz zwrócić uwagę na to, czy nie obowiązuje cię zapis o zakazie konkurencji. Gdy w twojej umowie znalazła się taka adnotacja – nie możesz wykonywać zadań zgodnych z profilem działalności firmy dla innego podmiotu gospodarczego.

8. Na jakie zarobki możesz liczyć?

Wysokość wynagrodzenia to dla każdego pracownika jedna z najważniejszych kwestii, bez względu na rodzaj zawartej umowy. Jeśli chodzi o B2B twoje dochody będą uzależnione od kilku czynników. Ten rodzaj zatrudnienia daje nieograniczone możliwości zarobków. Jeżeli będziesz pracować dla kilku przedsiębiorstw jednocześnie – twój przychód będzie oczywiście większy. Jego wysokość zależna jest także od rodzaju opodatkowania, jaki wybrałeś oraz od tego, czy obowiązuje cię mały czy standardowy ZUS.

9. Czy umowa o współpracę zawsze się opłaca?

Samozatrudnienie i umowa B2B roztaczają wizję dużych zarobków. Zwolennicy tego rozwiązania podają, że ten typ zatrudnienia daje możliwość uzyskania większych dochodów niż umowa o pracę. Czy jednak jest tak zawsze? Okazuje się, że nie. Gdy twoje miesięczne zarobki oscylują w granicach płacy minimalnej, a więc 2100 zł brutto, będzie ci się to opłacać tylko w okresie płacenia małego ZUSu. Po upływie dwóch lat sytuacja się zmieni - wówczas więcej stracisz niż zyskasz. W wypadku umowy B2B kalkulator jest bezwzględny – podatki, a także składki ZUS pochłoną większość twojej wypłaty. Przy takim wynagrodzeniu o wiele korzystniejsza będzie więc umowa o pracę. Z drugiej strony, jeśli twoje wynagrodzenie jest wysokie, umowa o współpracy może się bardziej opłacać. Gdy zarabiasz ponad 6000 zł brutto, B2B przyniesie ci lepsze dochody niż praca na etacie.

10. Rozwiązanie umowy B2B

Współpraca między firmami ustaje wraz z wykonaniem kontraktu lub w terminie, który ustalony został w umowie. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego rozstania się. Dochodzi do niego najczęściej na mocy porozumienia między przedsiębiorstwami. Może ono nastąpić ze skutkiem natychmiastowym lub po odbyciu okresu wypowiedzenia, jeżeli został on wcześniej ustalony. Jest też jeszcze jedna ewentualność. Chodzi tu o niedopełnienie obowiązków przez jedną ze stron. Dzieje się tak wtedy, gdy np. zleceniobiorca spóźnia się z realizacją zlecenia lub wykonuje swoje zadania w sposób niewłaściwy. Zaniedbaniem ze strony zleceniodawcy jest z kolei brak zapłaty za wykonaną pracę. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, można w umowie zawrzeć zapis o karach umownych stosowanych w takich wypadkach. Gdy jednak nie umieszczono takiej adnotacji, pokrzywdzonemu podmiotowi pozostaje wezwanie do wypełnienia postanowień.

Umowa B2B może przynieść wiele korzyści. Należą do nich głównie duża elastyczność działania, niezależność, a także możliwość uzyskania wysokich zarobków. Mimo to musisz jednak pamiętać o jej ograniczeniach. Decydując się na samozatrudnienie będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność nie tylko za wykonywane zadania, ale również za rozliczanie kosztów własnej działalności gospodarczej.

Chociaż założenie firmy wiąże się z pewnym ryzykiem, coraz więcej osób wybiera ten rodzaj zatrudnienia. Widać to szczególnie w niektórych branżach. Umowy B2B dla programistów i innych pracowników działu IT są już dziś codziennością. Oprócz tego, na to rozwiązanie decydują się też, np. przedstawiciele handlowi, telemarketerzy, księgowe i przedstawiciele wielu innych zawodów.

Jesteś przekonany co do zawarcia umowy B2B? A może interesuje cię inny typ zatrudnienia? Zapoznaj się z ofertami pracy dostępnymi na Absolvent.pl i sprawdź, co mogą zaoferować ci pracodawcy!

   

Może Cię zainteresować