Wymarzoną pracę… znajdź u siebie!

2 listopada 2020

Wymarzoną pracę… znajdź u siebie!

Budowanie nowej rzeczywistości to główne wyzwanie stojące przed młodymi ludźmi. Mogą nastawić się na przeczekanie albo odnaleźć się w zmianach i aktywnie podjąć inicjatywę. Mówimy TAK dla działania i brania odpowiedzialności w swoje ręce, niezależnie od tego, czy pracuje się u kogoś czy startuje z własnym pomysłem na biznes - przekonują Anna Bichta i Małgorzata Polak z Fundacji Think!


Dlaczego podczas >>Absolvent Talent Days Online<< promujecie strefę “Własny biznes” - właśnie teraz, gdy rynek jest tak nieprzewidywalny?

Anna Bichta: Uważamy, że dla wielu osób własny biznes może być interesującą alternatywą. Nie wiemy jak będzie kształtował się rynek pracy, ale przewidywania nie są optymistyczne. Nie wszyscy odnajdą się w pracy u kogoś i nie każdy w ten sposób znajdzie zatrudnienie. Wielu z nas widzi, że nadszedł czas budowania nowej rzeczywistości, poszukiwania nowych rozwiązań, nowych zastosowań dla produktów i usług, które są już na rynku - to właśnie są warunki sprzyjające wyjściu z własną inicjatywą czy właśnie pomysłem na biznes. Szczególnie teraz nasza gospodarka potrzebuje pomysłów, inicjatyw i zaangażowania młodych w poszukiwanie własnego miejsca na rynku - w znajdowanie pomysłu na własne wynagrodzenie.


Czy obecna sytuacja kryzysu wywołanego pandemią to dobry moment dla wejścia na rynek ze swoim pomysłem?

Anna Bichta: Obserwujemy wiele cennych inicjatyw społecznych, za którymi stoją młodzi ludzie, którzy zauważają jakąś potrzebę wartą zaspokojenia lub problem konieczny do rozwiązania - tu i teraz. Takie działania i przykłady pozwalają wierzyć, że nawet w sytuacjach trudnych i kryzysowych, ludzie wychodzą z inicjatywą i tworzą wartość dodaną. Pewna postawa otwarta wobec innych ludzi i nastawiona na proaktywne działania jest motorem postępu i zmian, które mogą mieć wpływ na nasze życie, jego jakość, poczucie sprawczości i być przykładem społecznego czy lokalnego zaangażowania.

Małgorzata Polak: Z historii znamy wiele przykładów genialnych wynalazków czy innowacyjnych firm, które powstały właśnie w sytuacji kryzysów i niepewności w gospodarce. Obecnie po raz kolejny mierzymy się z nowymi wyzwaniami, więc postawa aktywnego działania, podejmowania inicjatywy - jest bardzo w cenie. Obecna rzeczywistość może właśnie być szansą na realizację  pomysłów biznesowych.


Jak sobie poradzić w warunkach niepewności, trudności na rynku?

AB: W sytuacji takiego zagrożenia i lęku, związanego z poczuciem bezpieczeństwa i zagrożenia zdrowia, warto zadbać o siebie, spojrzeć na siebie szerzej. Spójrzmy na pandemię jako na zjawisko, z którego się uczymy i wyciągamy wnioski. Jest szereg kompetencji, których bardzo teraz potrzebujemy i które warto zdobyć, m.in. praca w zdalnych zespołach, uważność, umiejętność zadbania o własny dobrostan, ale również planowanie, analizowanie, selekcja i stawianie przed sobą celów. Ciekawość tego, co się wydarzy i refleksja, co będzie dalej, wyciąganie wniosków. Dostrzeganie innych osób, na które możemy liczyć - poczucie, że możemy na innych polegać i coś zrobić razem, skonfrontować. Wszystko to warto w sobie rozwijać, uczyć się w kontakcie z innymi.

MP: To jest odpowiedni czas, aby wyjść poza siebie, dotychczasowe ramy i świeżo spojrzeć na obszary własnej pracy, działania czy kształcenia. Na pewno warto zadać sobie pytanie - co chcę i potrafię wytworzyć samodzielnie i z jakim potencjałem mogę uzupełnić kompetencje innych osób w projektach czy przedsięwzięciach? Namawiamy do przyglądania się otoczeniu, nawiązywania dialogu i samorozwoju. Rekomendujemy korzystanie z programów rozwojowych, na przykład szkoleń, konsultacji i mentoringu. Warto poświęcać czas na poznawanie, analizowanie - najlepiej pod okiem doświadczonym trenerów i mentorów - tak jak np. w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, który Fundacja Think! realizuje od 2016 r. z Citi Foundation, we współpracy merytorycznej z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.


Jak wejść na drogę myślenia o własnym biznesie?

MP: Zdajemy sobie sprawę z tego, że drogi dojścia do własnego biznesu bywają różne. Po pierwsze warto budować go na swoich umiejętnościach, pasjach. Zastanowić się, jakie są moje mocne strony i talenty, którymi mógłbym się podzielić z rynkiem. Najlepsze pomysły biznesowe biorą się z potrzeby realizowania jakiejś misji, dostrzeżenia braków, które mogę swoim produktem czy usługą wypełnić. Warto iść za swoimi zainteresowaniami, szukać projektów, które będą nas rozwijać. Z tego może wykiełkować pomysł na biznes.


Jakie formy wsparcia oferuje Fundacja Think! w ramach Programu?

AB: Naszym hasłem przewodnim jest: "biznes wspiera biznes w trudnych czasach". Zaprosiliśmy do współpracy zespół praktyków biznesu, ekspertów i mentorów. Program szkoleń (webinary) uwzględnia aktualną, trudną sytuację rynkową. W Programie oferujemy również dostęp  do konsultacji biznesowych. To szansa na zdobycie know-how prowadzenia firmy w takich obszarach jak: planowanie, sprzedaż, marketing czy finanse. Dla młodych firm, które działają już na rynku, proponujemy sesje mentoringu biznesowego. Jest to szansa na wypracowanie działań, które pozwolą przeprowadzić firmę przez trudne czasy.

MP: Po dawkę inspiracji i wiedzy zapraszamy na nasz portal rozwijamy.edu.pl, na którym publikujemy artykuły, wywiady, success stories - przykłady udanych biznesów prowadzonych przez młodych ludzi. Wszystkie wydarzenia i szkolenia są bezpłatne i realizowane w formule online. Warto wziąć w nich udział i podzielić się tą informacją ze swoimi znajomymi!


Zapraszamy do zapisów >>na szkolenia<< oraz >>do mentoringu<<!
Więcej informacji o Programie znajdziesz na stronie internetowej >>www.rozwijamy.edu.pl<< i >>na Facebooku<<.


Anna Bichta - Prezeska Zarządu Fundacji Think! Doświadczony menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji projektów dla biznesu w obszarze doradztwa, badań rynku i sprzedaży. Odpowiedzialna m.in. za merytoryczną stronę Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, zarządzanie zespołem, współpracę z partnerami i ekspertami.

Małgorzata Polak - Wiceprezeska Zarządu Fundacji Think! Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami w III sektorze i biznesie, w obszarach aktywizacji społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości. W Fundacji odpowiedzialna za prowadzenie i rozwój PRP, a także innych projektów edukacyjnych (Młody e-lider, Efektywni gdy aktywni).

Może Cię zainteresować

Szukasz pracy?

powered by