Świadectwo Pracy – dlaczego jest ważne?

4 lipca 2019

Świadectwo Pracy – dlaczego jest ważne?

Świadectwo pracy to dokument, który otrzymujemy po zakończeniu dotychczasowej pracy w oparciu o UoP (umowę o pracę). Co ono zawiera? Obejmowane stanowisko, okres świadczenia usług oraz sposób rozwiązania umowy.

Co dokładnie znajduje się w świadectwie pracy

W dokumencie znajdują się także wszelkie informacje o:

 • Wymiarze czasu pracy
 • Wykorzystanym urlopie wypoczynkowym w danym roku kalendarzowym
 • Wszelkich dodatkowych urlopach np. Urlop macierzyński
 • Okresie przebywania na zwolnieniu chorobowym

Do czego potrzebne jest świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument niezbędny do ustalenia uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Dzięki niemu możesz:

 • Otrzymać ekwiwalent, jeżeli nie wykorzystałeś w pełni swojego urlopu wypoczynkowego
 • Starać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych
 • Ustalić staż ubezpieczeniowy w ZUS i ubiegać się o emeryturę

Pracodawca ma obowiązek przekazać świadectwo pracy osobiście lub za pomocą pośrednika ostatniego dnia pracy, ewentualnie przekazać pocztą w przeciągu 7 dni od momentu rozwiązania umowy. Jeżeli tego nie zrobi, grozi mu nawet do 30 tys. zł grzywny. Szukasz nowej pracy? Kliknij TUTAJ i znajdź oferty dopasowane pod Twoje potrzeby.

Umowa zlecenie a świadectwo pracy

Jeżeli pracujesz w oparciu na umowę zlecenie to z punktu widzenia kodeksu pracy, nie jesteś pracownikiem. Dlatego nie otrzymujesz świadectwa pracy jako zleceniobiorca po zakończeniu świadczenia usług. Istnieje jednak zaświadczenie o okresie wykonywania zlecenia, które zawiera informacje o wysokości zarobków, podatku dochodowych oraz składkach na ubezpieczenie społeczne. Zaświadczenie jest niezbędne w momencie, kiedy zleceniobiorca stara się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

Źle wypełnione świadectwo pracy

Otrzymałem świadectwo pracy z błędami - co teraz? Masz prawo zgłosić błędy w ciągu 7 dni od momentu otrzymania dokumentu. Pracodawca wtedy ma obowiązek nanieść poprawki oraz odesłać poprawnie wystawiony dokument. Jeżeli pracodawca odmawia ponownego wystawienia dokumentu, masz kolejne 7 dni, aby zgłosić sprawę do Sądu Pracy.

Zmiany w świadectwie pracy 2019

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych RODO, Sejm uchwalił ustawę 21 lutego 2019 r., która wprowadza zmiany w związku na zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, która zapewnia ochronę danych osobom fizycznym. Zmieniło to założenia Kodeksu Pracy dotyczące danych osobowych pracownika lub osoby ubiegającej się o pracę, które pracodawca może przetwarzać.

Art. 221 § 1 Kodeksu pracy nadany ustawą z dnia 21 lutego 2019 mówi, że pracodawca nie może już wymagać udostępnienia imion rodziców osoby pracującej lub rekrutowanej. Oznacza to, że pracodawca potrzebuje danych osobowych takich jak:

 • Imiona i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Dane kontaktowe (numer telefonu i adres mailowy)
 • Poziom wykształcenia
 • Doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe

Jeżeli chodzi o osobę zatrudnioną, pracodawca ma obowiązek również zebrać dane takie jak:

 • PESEL
 • Adres zamieszkania
 • Numer rachunku bankowego

Wzór świadectwa pracy

Nowy wzór świadectwa możesz pobrać z oficjalnej strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, klikając TUTAJ

Świadectwo pracy w języku angielskim

Dokument po angielsku znany jest jako “Certificate of Employment” lub employment certificate. Otrzymuje się go po zakończeniu świadczenia usług poza granicami kraju, np. w Wielkiej Brytanii.

Świadectwo pracy to niezbędny dokument dla osoby chcącej się zatrudnić u nowego pracodawcy. Zastanawiasz się nad zmianą? Wejdź na Absolvent.pl i szukaj ofert od renomowanych firm.

Może Cię zainteresować