O grupie Absolvent.pl Rozwiń
Sprawdź, co podpisujesz – wszystko o umowach cywilnoprawnych

29 grudnia 2016

Sprawdź, co podpisujesz – wszystko o umowach cywilnoprawnych

W Polsce istnieje wiele rodzajów umów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Firmy coraz częściej odchodzą od umów o pracę, wciąż oferują je jednak placówki sektora publicznego czy duże korporacje. Razem z naszą specjalistką od finansów, Małgorzatą Grochowską, przygotowaliśmy krótki przegląd umów o pracę. Po jego przeczytaniu będziesz już wiedzieć na pewno, co podpisujesz!

Umowy cywilnoprawne

Wśród umów istnieją umowy cywilnoprawne. Brzmi groźnie? Nie ma się czego obawiać, na pewno już o nich słyszałeś. To po prostu umowy, które nie podlegają Kodeksowi Pracy, zawierane pomiędzy dwiema stronami.

Umowa zlecenie:

 1. Czas trwania - czas trwania uzgadniasz ze zlecającym; na podstawie umowy zlecenia jako zleceniobiorca jesteś zobowiązany do wykonania określonej pracy dla zlecającego za umówione wynagrodzenie.
 2. Wypowiedzenie - rozwiązanie umowy może nastąpić natychmiast - nie obowiązują tu żadne okresy wypowiedzenia.
 3. Ubezpieczenie:
  • jeśli jako zleceniobiorca nie jesteś ubezpieczany, np. w innej firmie, z którą współpracujesz, pracodawca musi odprowadzać Ci składki ZUS;
  • dodatkowo, od tego roku, umowa zlecenie podlega obowiązkowo ZUS, jeśli jest zawarta na kwotę mniejszą lub równą najniższemu wynagrodzeniu (to znaczy 1850 zł brutto na 2016 rok).
 4. Urlop i zasiłek chorobowy:
  • zawarcie umowy zlecenia nie daje Ci prawa do urlopu;
  • jeżeli jesteś zgłoszony do ZUS i masz dostępne dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, możesz uzyskać zasiłek chorobowy.
 5. Staż pracy:
  • praca na umowę zlecenie nie liczy się do stażu pracy, co oznacza, że nie masz co liczyć na przykład na wcześniejszą emeryturę;
  • nie oznacza to jednak, że nie dostaniesz emerytury, ponieważ umowa zlecenie podlega tak samo obowiązkowi odprowadzania składek emerytalnych i rentowych jak umowa o pracę; uzyskujesz prawo do emerytury po osiągnięciu stosownego wieku emerytalnego, a środki zgromadzone przez lata pracy na koncie emerytalnym stanowią podstawę do wyliczenia Twojej emerytury.
 6. Zalety dla Studenta - umowa zlecenie zawarta ze studentem poniżej 26. roku życia nie nakłada na zlecającego obowiązku odprowadzania składek ZUS, to znaczy, że może Ci się to bardziej opłacać, bo masz szansę zarabiać więcej niż na umowie o pracę.
Umowa zlecenie, umowa o dzieło

Umowa o dzieło:

 1. Czas trwania - umowa o dzieło, jak sama nazwa wskazuje, zobowiązuje do wykonania ustalonego dzieła, pracodawca płaci za rezultat, a nie czas Twojej pracy.
 2. Wypowiedzenie - przy tej umowie ono nie obowiązuje, pracodawca może Cię zwolnić bez odprawy i od zaraz.
 3. Ubezpieczenie - pracodawca nie musi opłacać jakichkolwiek ubezpieczeń społecznych.
 4. Urlop i zasiłek chorobowy - zatrudniający nie ma obowiązku udzielania Ci urlopu i zasiłku chorobowego.
 5. Staż pracy - praca na umowę o dzieło nie liczy się do stażu pracy.
 6. Zalety dla Studenta:
  • pracodawca nie musi odprowadzać za Ciebie składek na ZUS, dostajesz więc większe wynagrodzenie (chyba , że umowę o dzieło podpisuje z własnym etatowym pracownikiem);
  • najbardziej korzystna finansowo - nie jest odprowadzany ZUS, a jedynie podatek, dzięki temu dostajesz więcej na rękę.

Może Cię zainteresować